Boyan, Kawasan Perantauan Orang Bawean

sketsa fuad usfa

BOYAN; 1. Pendahuluan Apabila dikaitkan dengan penamaan Bawean, istilah Boyan tidak dijumpai kapan dan dari siapa asal-muasalnya (-bila selain yang terkait dengan penamaan Bawean akan penulis utarakan pada tulisan berikutnya-). Sama juga halnya dengan penggunaan nama Bawean. Adapun yang nyata istilah Boyan telah digunakan secara luas di beberapa kawasan perantauan orang Bawean, khususnya di kawasan … Read more